Εορτασμός του Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στην Ιτέα, 5 – 7 Αυγούστου 2019

Εορτασμός του Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στην Ιτέα

Δευτέρα 5 – Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019