Λειτουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης στα Τριζόνια, Καλοκαίρι 2019, κάθε μέρα, 19.00 – 21.00, Παλιό Δημοτικό Σχολείο

Λειτουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης στα Τριζόνια!

Καλοκαίρι 2019, κάθε μέρα, 19.00 – 21.00
Παλιό Δημοτικό Σχολείο Τριζονίων