Έκθεση Χαρακτικής – Ζωγραφικής του Παντελή Τρομπούκη, 10 – 16 Αυγούστου 2019, 12.00 – 23.30, Παλιό Δημοτικό Σχολείο Τριζονίων

Έκθεση Χαρακτικής – Ζωγραφικής του Παντελή Τρομπούκη

Σάββατο 10 – Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019
Παλιό Δημοτικό Σχολείο Τριζονίων