Εκδήλωση για τα 75 χρόνια από τη μάχη στις Καρούτες, 4 Αυγούστου 2019, 10.30, Καρούτες

Εκδήλωση για τα 75 χρόνια από τη μάχη στις Καρούτες

Κυριακή 4 Αυγούστου 2019, 10.30
Καρούτες