«Αρωματικά φυτά και αγροκτηνοτροφία στη Δωρίδα», 18ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ομοσπονδίας Συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας, 3 Αυγούστου 2019, Κροκύλειο

18ο Αναπτυξιακό Συνέδριο
Ομοσπονδίας Συλλόγων Βορειοδυτικής Δωρίδας

Αρωματικά φυτά και αγροκτηνοτροφία στη Δωρίδα

Σάββατο 3 Αυγούστου 2019
Κροκύλειο