Δημοτική βραδιά στη Βουνιχώρα, 3 Αυγούστου 2019, 22.00, Δημοτικό Σχολείο

Δημοτική βραδιά στη Βουνιχώρα!

Σάββατο 3 Αυγούστου 2019, 22.00
Δημοτικό Σχολείο Βουνιχώρας