Δημιουργικό Εργαστήριο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 1 Αυγούστου 2019, 18.30, Μαλανδρίνο

Δημιουργικό Εργαστήριο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019, 18.30
Μαλανδρίνο – Πλατεία Λαογραφικού Μουσείου