Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 31 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2019

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 31 Ιουλίου – Σάββατο 3 Αυγούστου 2019

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311