Δημιουργικό Εργαστήριο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 12 Αυγούστου 2019, 19.00, Πεντεόρια

Δημιουργικό Εργαστήριο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, 19.00
Προαύλιο Αγίου Αθανασίου Πεντεορίων