«Σκαρίμπεια 2019», 3 – 17 Αυγούστου 2019, Αγία Ευθυμία

Σκαρίμπεια 2019

3 – 17 Αυγούστου 2019, Αγία Ευθυμία