Εθελοντική Αιμοδοσία στο Σερνικάκι, 31 Αυγούστου 2019, 18.30, Δημοτικό Σχολείο

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Σερνικάκι!

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2019, 18.30
Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Σερνικακίου