Έκθεση Φωτογραφίας στα Τριζόνια, 25 Ιουλίου – 9 Αυγούστου 2019, 19.30 – 21.30, Παλιό Δημοτικό Σχολείο

Έκθεση Φωτογραφίας στα Τριζόνια!

25 Ιουλίου – 9 Αυγούστου 2019, 19.30 – 21.30
Παλιό Δημοτικό Σχολείο Τριζονίων