Μουσική εκδήλωση του ΚΑΠΗ Ναυπάκτου, 7 Αυγούστου 2016, 21.00, Κεντρική Πλατεία Ευπαλίου

Μουσική εκδήλωση του ΚΑΠΗ Ναυπάκτου

7 Αυγούστου 2016, Κυριακή, 21.00
Κεντρική Πλατεία Ευπαλίου

υπό την αιγίδα του δήμου Δωρίδας 

192