Εορτασμός Αγίας Παρασκευής Δροσοχωρίου, 25 – 26 Ιουλίου 2019 

Εορτασμός Αγίας Παρασκευής Δροσοχωρίου

Πέμπτη 25 – Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019