Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ερατεινή, 23 Ιουλίου 2019, 18.30 – 20.30, Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Ερατεινή!

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019, 18.30 – 20.30
Περιφερειακό Ιατρείο Ερατεινής