Παρουσίαση του βιβλίου «Γαλαξείδι: Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών» του Νικολάου Τασιόπουλου, 21 Ιουλίου 2019, 20.45, Πλατεία Βλάμη («Φάρος»), Γαλαξείδι

Παρουσίαση του βιβλίου
«Γαλαξείδι: Άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών»
του Νικολάου Τασιόπουλου

Κυριακή 21 Ιουλίου 2019, 20.45
Πλατεία Βλάμη («Φάρος»), Γαλαξείδι