Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 17 – 20 Ιουλίου 2019

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 17 – Σάββατο 20 Ιουλίου 2019

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311