Πανηγύρι στην Αμυγδαλιά Δωρίδας, με ζωντανή μουσική, 22 Αυγούστου 2019, 23.00, Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλιάς

Πανηγύρι στην Αμυγδαλιά Δωρίδας

με ζωντανή μουσική

Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019, 23.00
Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλιάς