Πανηγύρι στο Κρόκι Δελφών, με Δημήτρη Στρέμπελα και Σωτήρη Γρανιτσιώτη, 25 Ιουλίου 2019, 21.30

Πανηγύρι στο Κρόκι Δελφών

με Δημήτρη Στρέμπελα και Σωτήρη Γρανιτσιώτη

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, 21.30