Λαϊκή βραδιά με Νίκο Παπουτσή – Ηλία Ντόσκα – Νίνα Μπόρη, 18 Αυγούστου 2019, 22.30, Πλατεία Αμυγδαλιάς Δωρίδας

Λαϊκή βραδιά
με Νίκο Παπουτσή – Ηλία Ντόσκα – Νίνα Μπόρη

Κυριακή 18 Αυγούστου 2019, 22.30
Πλατεία Αμυγδαλιάς Δωρίδας