Εκδήλωση για τη Χιλιετηρίδα της Μονής Προφήτη Ηλία Παρνασσίδας (Χρισσό), 14 Ιουλίου 2019, 20.30, Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

Εκδήλωση για τη Χιλιετηρίδα
της Μονής Προφήτη Ηλία Παρνασσίδας (Χρισσό)

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019, 20.30
Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας