Παρουσίαση του βιβλίου «Χρυσή Βίβλος της Συκιάς – 32 Γενεαλογικά Δέντρα του χωριού μας» του Δημήτρη Μπέκου, 10 Αυγούστου 2019, 19.30, Μεγάλη Πλατεία Συκιάς Δωρίδας

Παρουσίαση του βιβλίου
«Χρυσή Βίβλος της Συκιάς – 32 Γενεαλογικά Δέντρα του χωριού μας»
του Δημήτρη Μπέκου

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019, 19.30
Μεγάλη Πλατεία Συκιάς Δωρίδας