Καθαρισμός της παραλίας «Βαθύ» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας «Ο Πλάτανος», 14 Ιουλίου 2019, πρωί

Καθαρισμός της παραλίας «Βαθύ» 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας «Ο Πλάτανος»

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019, πρωί