Εκδήλωση για τη Χιλιετηρίδα της Μονής Προφήτη Ηλία Παρνασσίδας (Χρισσό), 13 Ιουλίου 2019, 20.30, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Εκδήλωση για τη Χιλιετηρίδα
της Μονής Προφήτη Ηλία Παρνασσίδας (Χρισσό)

Σάββατο 13 Ιουλίου 2019, 20.30
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας