Εκλογική Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Άμφισσας, 16 Ιουλίου 2019, 18.00 – 22.00

Εκλογική Γενική Συνέλευση
του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Άμφισσας

Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, 18.00 – 22.00
Γραφείο Συλλόγου, Σταλλού 8, Άμφισσα