Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 10 – 13 Ιουλίου 2019

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 10 – Σάββατο 13 Ιουλίου 2019

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311