Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι, 10 Ιουλίου 2019, 18.00 – 21.30, Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Γαλαξείδι!

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, 18.00 – 21.30
Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Γαλαξειδίου