Έκθεση για την Ιτέα του χθες, του σήμερα, του αύριο, 13 Ιουλίου 2019, 20.00 – 22.00, Κτήριο Μερκούρη, Ιτέα

επιπλέον του αρχικού προγράμματος:
Σάββατο 13 Ιουλίου 2019, 20.00 – 22.00

Έκθεση για την Ιτέα του χθες, του σήμερα, του αύριο

3 – 7 Ιουλίου 2019
Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 20.00 – 22.00
Σάββατο: 11:00 – 13.00 και 20.00 – 22.00
Κυριακή: 11.00 – 13:00
Κτήριο Μερκούρη, Παπαλεξανδρή και Άστιγγος, Ιτέα