Προεκλογική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στην Ιτέα, κεντρικός ομιλητής: Κώστας Πουλάκης (γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών), 4 Ιουλίου 2019, 20.30, Παραλία (Καφέ 50/50)

Προεκλογική εκδήλωση στην Ιτέα
του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

κεντρικός ομιλητής: Κώστας Πουλάκης
(γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών)

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, 20.30
Παραλία (Καφέ 50/50)