Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 26 – 30 Ιουνίου 2019

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 26 – Σάββατο 30 Ιουνίου 2019

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311