Παρουσίαση των υπηρεσιών του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Φωκίδας, 21 Ιουνίου 2019, 18.45 Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Άμφισσα

Παρουσίαση των υπηρεσιών
του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Φωκίδας

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019, 18.45
Δημοτική Αίθουσα Συνεδριάσεων, Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα