Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 19 – 22 Ιουνίου 2019

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 19 – Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311