Ελληνική βραδιά με τον ντι τζέι Giannis Cool, 5 Αυγούστου 2016, 23.00, «Stavedo», Άμφισσα

Ελληνική βραδιά με τον ντι τζέι Giannis Cool

5 Αυγούστου 2016, Παρασκευή, 23.00
«Stavedo Cafe-Bar», Ν. Κορδώνη 19, Άμφισσα, τηλ. 2265028302

207