Εθελοντική Αιμοδοσία στην Παραλία Σεργούλας, 5 Αυγούστου 2016, 10.00 – 13.00

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Παραλία Σεργούλας!

με την Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

5 Αυγούστου 2016, Παρασκευή, 10.00 – 13.00
Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Σεργούλας

διοργάνωση:
Πολιτιστικός και Οικολογικός Σύλλογος Σεργούλας «Οι Μύλοι»

οι αιμοδότες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα

486