Πάρτι στο Κεφαλόβρυσο της Καλοσκοπής, 14 Αυγούστου 2016, 23.00

Πάρτι στο Κεφαλόβρυσο της Καλοσκοπής!

14 Αυγούστου 2016, Κυριακή, 23.00

διοργάνωση: Σύνδεσμος Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας

245