Μουσική βραδιά στα Βραχάκια της Κίρρας, 6 Αυγούστου 2016, 22.15

Μουσική βραδιά στα Βραχάκια!

 6 Αυγούστου 2016, Σάββατο, 22.15

διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Κίρρα»
267