Φωτογραφίες από τον εθελοντικό καθαρισμό ακτών του Γαλαξειδίου (3 Αυγούστου 2016)

Φωτογραφίες από τον εθελοντικό καθαρισμό ακτών του Γαλαξειδίου

3 Αυγούστου 2016