Εθελοντική Αιμοδοσία στη Δεσφίνα, 23 Μαΐου 2019, 18.00 – 20.30, Περιφερειακό Ιατρείο Δεσφίνας

Εθελοντική Αιμοδοσία στη Δεσφίνα!

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019, 18.00 – 20.30
Περιφερειακό Ιατρείο Δεσφίνας