Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 22 – 25 Μαΐου 2019

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 22 – Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311