Οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι του συνδυασμού «Σερνικάκι Πρώτα» συζητούν με τους κατοίκους του Σερνικακίου, 22 Μαΐου 2019, 19.00, Καφενείο Σ. Καρδάρα

Οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι του συνδυασμού «Σερνικάκι Πρώτα»
συζητούν με τους κατοίκους του Σερνικακίου

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, 19.00
Καφενείο Σ. Καρδάρα