«Το έργο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην περιοχή των Δελφών κατά το 2018», ομιλία του Αλέξανδρου Farnoux (διευθυντής της Γ.Α.Σ. στην Ελλάδα), 21 Μαΐου 2019, 19.00, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Το έργο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής
στην περιοχή των Δελφών κατά το 2018

ομιλία του Αλέξανδρου Farnoux
(διευθυντής της Γ.Α.Σ. στην Ελλάδα)

Τρίτη 21 Μαΐου 2019, 19.00
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών