Συναυλία των Συνόλων Ευρωπαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας, 22 Μαΐου 2019, 20.00, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Συναυλία των Συνόλων Ευρωπαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής
του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας

Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, 20.00
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, Πλατεία Ησαΐα