Ναυτοπρόσκοποι Ιτέας: «Σταθμοί στην φροντίδα του εαυτού μου», δράση από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, 19 Μαΐου 2019, 11.00 – 12.30

Ναυτοπρόσκοποι Ιτέας

Σταθμοί στην φροντίδα του εαυτού μου

δράση από επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Κυριακή 19 Μαΐου 2019, 11.00 – 12.30
Εστία 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ιτέας, Μαρίνα Ιτέας