«Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Δημοτικό Σχολείο», ενημερωτική εκδήλωση του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Φωκίδας, 20 Μαΐου 2019, 17.30 – 20.30, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Δημοτικό Σχολείο

ενημερωτική εκδήλωση
του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Φωκίδας

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, 17.30 – 20.30
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, Πλατεία Ησαΐα