Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 15 – 18 Μαΐου 2019

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 15 – Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311