Ενημερωτική ομιλία για τα λοιμώδη νοσήματα από τα οποία κινδυνεύουν οι αστυνομικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 15 Μαΐου 2019, 11.00, Αίθουσα Εκδηλώσεων Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, Άμφισσα

Ενημερωτική ομιλία για τα λοιμώδη νοσήματα
από τα οποία κινδυνεύουν οι αστυνομικοί
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, 11.00
Αίθουσα Εκδηλώσεων Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, Άμφισσα