Αγριόγιδο της Γκιώνας (φωτογραφίες του Παναγιώτη Λαλά)

Αγριόγιδο της Γκιώνας

φωτογραφίες του Παναγιώτη Λαλά