Πρόγραμμα επισκέψεων – συζητήσεων με τους δημότες του (υποψήφιου) δημάρχου Δελφών Θανάση Παναγιωτόπουλου, 6 – 24 Μαΐου 2019

Πρόγραμμα επισκέψεων – συζητήσεων με τους δημότες
του (υποψήφιου) δημάρχου Δελφών Θανάση Παναγιωτόπουλου

6 – 24 Μαΐου 2019