Εθελοντικός καθαρισμός ακτών του Γαλαξειδίου, Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016, συνάντηση: Πλατεία Μάμα, 9.00

Εθελοντικός καθαρισμός ακτών του Γαλαξειδίου!

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016
συνάντηση: Πλατεία Μάμα, 9.00

διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλαξειδίου

στηρίζουν: Δήμος Δελφών, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξειδίου
Επαγγελματικός Σύλλογος Γαλαξειδίου, «Γαλαξείδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες
Α.Ε.» και όλοι οι φορείς και σύλλογοι του Γαλαξειδίου

241