«Ανασκάπτοντας την αρχαία Κίρρα – Τα νέα ευρήματα και οι προοπτικές ανάδειξης», εκδήλωση με ομιλίες ειδικών επιστημόνων, 3 Αυγούστου 2016, 20.30, Πλατεία Κίρρας

Ανασκάπτοντας την αρχαία Κίρρα 
Τα νέα ευρήματα και οι προοπτικές ανάδειξης

εκδήλωση με ομιλίες ειδικών επιστημόνων

3 Αυγούστου 2016, Τετάρτη, 20.30
Πλατεία Κίρρας

διοργάνωση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας Τοπική Κοινότητα Κίρρας
με την υποστήριξη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών

232